مطالبات اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری

شماره مطلب:
2953
چهارشنبه 1400/07/21 09:39

مطالبات اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری

کتاب «مطالبات اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری» که مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری در جمع اقشار مختلف جامعه است، شامل دو بخش کلی می باشد. بخش اوّل، اختصاص به مسائل اساسی اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری دارد و در بخش دوم، مجموعه‌ای از بیانات معظمٌ له در خصوص موضوعاتی هم‌چون «تولید ملّی و خودکفایی»، «عدالت و اقتصاد»، «مبارزه با فساد»، «اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» مکتوب شده است.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X