مشکی از اشک

شماره مطلب:
2940
یکشنبه 1400/02/26 12:53

مشکی از اشک

نگارنده در این کتاب، مجموعه‌ای از خاطرات، تجربه‌ها، داستان و مشاهدات را در ارتباط با جنگ تحمیلی هشت ساله فراهم آورده است. این کتاب یک‌بار توسّط مؤسّسه‌ی آفرینه‌ی قم به چاپ دوم رسید و توسّط مؤسّسه‌ی شهید آوینی در دو مجلّد به زیر طبع آراسته شد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X