مرحوم آیت الله وحید خراسانی: باید روز عزای فاطمه (س) مجلس عزا تشکیل بدید.

شماره مطلب:
3763
دوشنبه 1402/06/20 08:52

مرحوم آیت الله وحید خراسانی: باید روز عزای فاطمه (س) مجلس عزا تشکیل بدید.

مرحوم آیت الله وحید خراسانی: باید روز عزای فاطمه (س) مجلس عزا تشکیل بدید.
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X