مرحوم آیت الله مصباح یزدی: کل زندگی دنیا ابزار فریب است

شماره مطلب:
3767
چهارشنبه 1402/06/22 11:49

مرحوم آیت الله مصباح یزدی: کل زندگی دنیا ابزار فریب است

مرحوم آیت الله مصباح یزدی: کل زندگی دنیا ابزار فریب است
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X