مرحوم آیت الله مصباح یزدی: محبت امام علی (ع) ثلث همه ثوابهاست

شماره مطلب:
3764
دوشنبه 1402/06/20 08:52

مرحوم آیت الله مصباح یزدی: محبت امام علی (ع) ثلث همه ثوابهاست

مرحوم آیت الله مصباح یزدی: محبت امام علی (ع) ثلث همه ثوابهاست
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X