مرحوم آیت الله مصباح یزدی: سعی کنید که شیطان اختیار دلتان را به دست نگیرد

شماره مطلب:
3768
چهارشنبه 1402/06/22 10:57

مرحوم آیت الله مصباح یزدی: سعی کنید که شیطان اختیار دلتان را به دست نگیرد

مرحوم آیت الله مصباح یزدی: سعی کنید که شیطان اختیار دلتان را به دست نگیرد
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X