مجله سوره ویژه نامه سینمایی پاییز 1370

شماره مطلب:
2608

مجله سوره ویژه نامه سینمایی پاییز 1370

ذائقه مخاطب عام سینما با ساده پسندی و تفنن خو کرده است و این پیش از این که به مردم برگردد به ماهیت تمدن غرب باز می گردد...

سینما به مثابه یک نهاد اجتماعی در ادامه یک سیر تاریخی نود ساله، صورت و ماهیتی یافته است که به ما اجازه نمی دهد تا آزادانه به هر نحو که بخواهیم معنایش کنیم.

آوانگاردیسم در سینما فعالیت جنبی و کاملاً خاصی است متمایز از سینما به مفهوم عام و اصلی که در میان مردم سراسر دنیا نیز مقبولیت و منشایت اثر دارد...

 

پیوست حجم
69.05and06.pdf 7.04 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X