مجله سوره ویژه ادبیات داستانی

شماره مطلب:
2609

مجله سوره ویژه ادبیات داستانی

کویر، به لب دندان گزیده می مانست. عطشناک و تفتیده. در دیدرس، هیچ چیز نبود جز جای پای تشنگی: شکافهای منقطع و خارهایی که جا به جا از دل کویر سر درآورده بودند...

سکوت کویر را گهگاه بادی ملایم برمی آشفت و هرم گرما را همراه با شنریزه ها بر سر و صورت مرد می پاشید.

 

پیوست حجم
70.00.Dastan.pdf 11.94 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X