مجله سوره شماره یازدهم دوره سوم

شماره مطلب:
2631

مجله سوره شماره یازدهم دوره سوم

انقلاب یک تغییر دفعی و غیرتدریجی است؛ تحولی است که به یک باره روی می دهد. این سخنی است که به آسانی بر زبان می آید، اما بیان کننده هیچ چیز نیست، مگر آن که علت تغییر را دریابیم.

بشر گذشته از تحولات فردی و جمعی، تحولی دیگر نیز دارد که در آن فرد و جمع را از یکدیگر تفکیک نمی توان کرد.

آدم، خود مقصد و مقصود خلقت کائنات است.

 

پیوست حجم
69.11.pdf 6.84 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X