مجله سوره شماره پنجم دوره چهارم

شماره مطلب:
2643

مجله سوره شماره پنجم دوره چهارم

مراد از «مدیریت فقهی و مدیریت علمی» چیست؟ تقابل این دو، معنا با یکدیگر فرع بر تقابل «فقه و علم» است و بنابراین مراد از وضع این الفاظ باید تفکیک دو نوع مدیریت از یکدیگر باشد.

اعتباریاتی را که رجوعشان به مفاهیم نفس الامری حقیقی است، نمی توان در مقابل ادراکات حقیقی قرار داد.

مرجع تقسیم بندی ادراکات به اعتباری و حقیقی، علامه طباطبایی هستند اما آنان که پای مصطلحات را به مباحثات نازل رسانه ای باز کرده اند، این معانی را بهانه اثبات آرایی قرار داده اند.

 

پیوست حجم
71.05.pdf 6.3 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X