مجله سوره شماره هفتم و هشتم دوره دوم

شماره مطلب:
2599

مجله سوره شماره هفتم و هشتم دوره دوم

منش جلال کنش بود. عمل و نظر سالهاست که در ادب فارسی، دو مقوله دورافتاده از یکدیگرند...

جلال اندیشمند تنها محقق و مولف نبود. به تفکر در خلوت نمی اندیشید، بلکه تحقق تفکر را در تعارض با جهان پیرامون خود می جست.

 

پیوست حجم
69.07and08.pdf 4.7 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X