مجله سوره شماره هفتم دوره چهارم

شماره مطلب:
2645

مجله سوره شماره هفتم دوره چهارم

پیشنهاد تشکیل ارتش متحد مسلمانان برای مقابله با جنایات صلیبی صربهای نژادپرست علیه مسلمانان بوسنیا هرزگوین می تواند تنها در محدوده ایران محصور نماند و به صورت یک بسیج جهانی مسلمانان درآید.

دنیای ارتباطات اگر چه باید اذعان داشت که مسیطر امپریالیسم خبری است اما در عین حال عالمی نیست که در آن امکان عدم کامل واقعیت موجود باشد.

نقطه قدرت شیطان همواره نقطه ضعف او نیز هست و نه فقط شیطان که این از سنن لایتغیر عالم است.

 

پیوست حجم
71.07.pdf 4.84 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X