مجله سوره- شماره هفتم

شماره مطلب:
2520

مجله سوره- شماره هفتم

هنر و ادبیات، چه بدانند و بدانیم و چه ندانند و ندانیم، عین پیکار و مبارزه است و نه هنر، که زندگی عین پیکار است و هنر مگر چیست جز تجلّی حیات هنرمند و حضور او در جهان؟

سوال کردن از این که «آیا هنر می تواند اهل مبارزه باشد، یا خیر؟» از اصل ناشی از غفلت است...

اثری که از اهل قیام بجوشد، ذاتاً مبارزه جوست و اثری که از اهل قعود بجوشد نیز اهل مبارزه و دعوت است.

 

پیوست حجم
68.07.pdf 6.28 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X