مجله سوره شماره هشتم دوره سوم

شماره مطلب:
2624

مجله سوره شماره هشتم دوره سوم

انقلاب اسلامی در جوهره اصلی و ماهیت خویش در ادامه سیری که بشر از چند قرن پیش تاکنون طی کرده است، قرار ندارد.

ما در مرحله انتقالی از یک عصر تمدن به عصر دیگری هستیم، و آنچه بازمی گوییم هیچ سابقه تاریخی ندارد.

فرهنگ مردم ما فرهنگ شفاهی است نه فرهنگ مکتوب و این امر به عدم رواج صنعت چاپ در کشور ما بازگشت ندارد.

 

 

پیوست حجم
70.08-1 copy_1.jpg 51.5 کیلوبایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X