مجله سوره شماره هشتم

شماره مطلب:
2535

مجله سوره شماره هشتم

این نخستین بار است که انقلابی بر مبنای این اصل «نه شرقی و نه غربی» واقع می شود...

انقلابی همچون انقلاب ما، «انقلاب در ارزشها» است.

هیچ تفکری جز اسلام ناب محمّدی (ص) نمی تواند به معنای کامل لفظ، مستقل و غیر وابسته باشد.

 

پیوست حجم
68.08.pdf 6.34 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X