مجله سوره شماره نهم و دهم دوره پنجم

شماره مطلب:
2678

مجله سوره شماره نهم و دهم دوره پنجم

بحث در نسبت توسعه و فرهنگ یک امر است و اینکه فلان مهندس یا کارشناس اقتصادی طرح تغییر فرهنگ را درمی اندازد امری دیگر.

می گویند فرهنگ پایه است و توسعه بر روی آن بنا می شود و این در ظاهر احترامی است به فرهنگ.

توسعه اجتماعی و اقتصادی مستقل از تحول فرهنگی نیست؛ مهم این است که مساله را چگونه دریابیم.

 

پیوست حجم
72.09and10.pdf 7.23 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X