مجله سوره شماره نهم

شماره مطلب:
2573

مجله سوره شماره نهم

انقلاب به معنای تحول و تغییر ناگهانی است. اما نباید پنداشت که این تحویل و تبدیل همواره به یک صورت اتفاق می افتد و در نتیجه این لفظ به یک معناست.

گاه هست که انقلاب فقط در عوارض است. و گاه هست که جوهر و ذات دگرگون می شود. در صورت اول جز تغییری ظاهری، محدود و زودگذر روی نمی کند. اما در صورت ثانی، انقلاب همه چیز را تغییر می دهد.

از اعتقادات، سنتها و آداب گرفته تا نظام حکومتی و مدنی. و فقط این دومی را باید انقلاب به معنای واقعی دانست.

 

پیوست حجم
68.09.pdf 7.71 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X