مجله سوره شماره سوم دوره چهارم

شماره مطلب:
2636

مجله سوره شماره سوم دوره چهارم

جمهوری اسلامی همچون ثمره سیاسی انقلاب اسلامی ایران، مفهومی نیست که از انضمام این دو جزء -جمهوریت و اسلامیت- حاصل آمده باشد...

تجربه های سیاسی دنیای جدید علی الخصوص در این سه قرن اخیر، تماماً در جهت تعریف و تبیین چگونگی حضور مردم در حکومتها بوده است.

دمکراسی به معنی نوعی از حکومت است که در آن به خلاف حکومت های مونارشی و اشرافی، مردم حکومت می کنند.

 

پیوست حجم
71.03.pdf 6 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X