مجله سوره شماره سوم دوره سوم

شماره مطلب:
2615

مجله سوره شماره سوم دوره سوم

دهه شصت، دهه امام خمینی بود و از این پس، دهه ها هر چه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت.

امام خمینی،انسانی چونان دیگران نبود. از قبیله انبیاء و اصحاب آنان بود...

اینان چون دیگر ابنا بشر از خاک روییده اند، اما چونان دیگران در خاک نمانده اند و سر بر آسمان نهاده اند.

 

 

پیوست حجم
70.03.pdf 9.62 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X