مجله سوره شماره دوازدهم دوره سوم

شماره مطلب:
2632

مجله سوره شماره دوازدهم دوره سوم

اسلام، حقیقتی است که فراتر از آن که متعلق به یک زبان یا یک قوم باشد...

زبان فعلی ما تربیت یافته دامان عرفان است و همه شیرینی و زیبایی اش مولود همین پیوند تاریخی است.

از قرن ششم، همزمان با ظهور حکمت اشراق، شعر فارسی ماهیتی عرفانی پیدا کرده و از اختصاص به دربار شاهان خلاصی یافته است.

 

پیوست حجم
69.12.pdf 4.76 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X