مجله سوره شماره دهم دوره دوم

شماره مطلب:
2605

مجله سوره شماره دهم دوره دوم

عالم درگیر حادثه عظیم تحولی است که همه چیز را دگرگون خواهد کرد و این تحول خلاف دو قرن گذشته نه از درون تکنولوژی که از عمق روح مجرد انسان برخاسته است.

جمهوری اسلامی آنسان که در نظر امام وجود داشت، نظامی است مبتنی بر ولایت که بر رای جمهور مردم نیز تکیه دارد...

حکومت خدا یعنی حکومت احکام خدا از طریق بندگانی که به این احکام از دیگران آشناتر هستند؛ یعنی ولایت مجتهد یا فقیه.

 

پیوست حجم
69.10.pdf 6.96 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X