مجله سوره شماره اول و دوم دوره چهارم

شماره مطلب:
2635

مجله سوره شماره اول و دوم دوره چهارم

کسانی که نگران تاثیرات تربیتی تلویزیون هستند چرا در برابر این نمونه ها ساکت نشسته اند؟

براستی اگر ساده انگاری و آسان پسندی مسئولان تلویزیون و بی اعتنایی آنها نسبت به آرمانها و غایات متعالی وجود بشر نبود، آیا چنین سریال هایی امکان تولید و پخش در تلویزیون را پیدا می کرد؟

هر فیلم و برنامه تلویزیونی بی آنکه جار بزند، در پس خویش نگاه خود را به تماشاگر به نمایش می گذارد...

 

پیوست حجم
71.01and02.pdf 6.04 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X