مجله سوره شماره اول و دوم دوره سوم

شماره مطلب:
2610

مجله سوره شماره اول و دوم دوره سوم

جهان امروز در دوران انتقال از یک عصری دیگر قرار دارد و تا آنگاه که این انتقال به انجام رسد دیگر روی ثبات را به خود نخواهد دید.

دوگانگی در اخلاقیات و عمل روزانه چه بسا تحت عنوان مفاهیم عرفانی توجیه شده و به صورت بخشی از فرهنگ مشترک ما ایرانیان درآمده است.

 

 

پیوست حجم
70.01and02.pdf 6.33 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X