مجله سوره شماره اول دوره پنجم

شماره مطلب:
2660

مجله سوره شماره اول دوره پنجم

همین میل فطری به نوجویی است که تمدنها را تجدید می کند.

«آزادی» اگر نتواند بستر رجعت انسان را به حقیقت ازلی وجود خویش فراهم کند به بن بست می انجامد و به امری متضاد با خویش، یعنی اسارت مبدل می شود.

تمدن کنونی که ذاتاً اروپایی است چنین نشان می دهد که هرگز از «نو شدن»-تجدد- بازنمی ایستد و این گونه طمع کرده است که فطرت نوجویی و طلب تحول را در بشر امروز مهار کند.

 

پیوست حجم
72.01.pdf 6.36 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X