مجله سوره شماره اول دوره دوم

شماره مطلب:
2590

مجله سوره شماره اول دوره دوم

حقیقت هنر چیست و با زیبایی چه نسبتی دارد؟ و هنر وسیله است یا هدف؟ هنر از سنخ حکمت است یا مستقل از آن؟ نسبت صورت و ماده و یا قالب و محتوا در هنر چیست؟

وضع هنر و ادبیات در کشور، در حال حاضر و در هر زمان آینده، باید با رجوع به اصولی که رهبر کبیر انقلاب (ره) بویژه در منشور تجدید عهد هنر و وصیت نامه سیاسی-الهی خود متذکر گشته اند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

پیوست حجم
69.01.pdf 4.11 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X