فقط وقتی میتوانم تو را برادر خطاب کنم که جانم را فدای شما کنم

شماره مطلب:
3722
چهارشنبه 1402/06/15 09:48

فقط وقتی میتوانم تو را برادر خطاب کنم که جانم را فدای شما کنم

فقط وقتی میتوانم تو را برادر خطاب کنم که جانم را فدای شما کنم
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X