شماره 1 سال دوم بهار 1371

شماره مطلب:
2633

شماره 1 سال دوم بهار 1371

تردیدی نیست که مهم ترین سیر تطور یک فیلم، از آن هنگام آغاز می شود که فیلمنامه، مورد تصویب قرار گرفته است. فیلمنامه هنوز در حوزه ادبیات است و برخوردار از تجرد کلام.

تحول فرهنگی در مخاطب هنگامی روی خواهد که سینما نسبت دیگری با تماشاگران برقرار کند و پیش از همه، دست از این ابهام ذاتی بشوید.

هر موجودی در این عالم افقی دارد که منتهای تکامل خویش را در رسیدن به آن افق می بیند.

 

 

پیوست حجم
71.00.cinema.pdf 16.49 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X