شماره دوم و سوم دوره پنجم

شماره مطلب:
2661

شماره دوم و سوم دوره پنجم

در فروردین ماه 71 همراه با تعدادی از برادران اطلاعات و عملیات و تنی چند از همکاران به منظور تهیه فیلم «تفحص» به منطقه عمومی فکه رفتیم. فکه واقعا دیدن دارد...

لباسهای بچه های بسیجی و چفیه ها و پوتین هایی که باد آنها را به سیمهای خاردار چسبانیده بود، از کسانی حمایت می کرد که زمانی در اینجا جنگیده و حالا تعدادی از آنها غریبانه به شهادت رسیده بودند.

 

 

 

پیوست حجم
72.02and03.pdf 9.04 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X