شب را جرعه‌جرعه بنوش!

شماره مطلب:
2963
جمعه 1398/12/23 05:05

شب را جرعه‌جرعه بنوش!

بخش نخست كتاب دربرگيرنده‌‌ی خاطرات مستند و روزانه‌‌ی راوی در جبهه‌های جنگ است. در بخش دوم نيز نوشته‌هايی به صورت درد‌دل‌ها و نجواها آمده است.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X