روضه‌خوانی است که عواطف مردم را تهییج می‌کنند که برای همه چیز حاضرند.

شماره مطلب:
3695
چهارشنبه 1402/06/1 03:13

روضه‌خوانی است که عواطف مردم را تهییج می‌کنند که برای همه چیز حاضرند.

روضه‌خوانی است که عواطف مردم را تهییج می‌کنند که برای همه چیز حاضرند.
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X