رقص مرگ

شماره مطلب:
2954
سه شنبه 1400/07/20 09:35

رقص مرگ

نویسنده در این کتاب ذیل عنوان «داستان پایداری»، به روایتی روشن از تاریخ‌چه‌ی مقاومت مسلمانان لبنان علیه اشغالگران صهیونیست به سبک داستان‌مستند رسیده است. قصه‌ای دل‌نشین از پایداری شکوهمند و حماسه‌های جوان‌مردان گمنامی که پوشالی بودن صهیونیزم را به رخ کشیدند. «رقص مرگ» با الهام از مقاومت نیروهای اسلامی لبنان در برابر حمله‌ی اشغالگران صهیونیسم به روستای میدون در سال 1987 شکل گرفت و واقعیت آن حادثه به رنگ داستان درآمد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X