رستاخیز جان

شماره مطلب:
1761

رستاخیز جان

«رستاخیز جان» مقالات نگارنده را در حوزه ادب ادب ادبیات فرهنگ و هنر و رسانه در برمی‌گیرد و مقالات آن از مجموعه مقالاتی که در طول سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ نگارش یافته و در مطبوعات به چاپ رسیده‌اند گزینش شده است.
بخش نخست کتاب به طرح مباحثی در زمینه‌ی زبان و ادبیات اختصاص یافته است.
بخش دوم شامل مقالاتی در مورد فرهنگ انقلاب اسلامی در تقابل با فرهنگ و تمدن جدید و تهاجم فرهنگ غرب است.
بخش سوم نیز از زاویه‌ای دیگر به تهاجم فرهنگی غرب از طریق رسانه‌هایی چون ویدیو و ماهواره می‌پردازد و بر این نکته تاکید دارد که در جستجوی راهی برای مواجهه با فرهنگ مهاجم غربی باید از موضع انفعال خارج شد و خانه را در دامنه آتشفشان بنا کرد. کتاب با مقاله‌ای در مورد تئاتر و مطلبی در تحلیل نظر امام خمینی درباره هنر و تعهد هنرمند به پایان می‌رسد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X