خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است

شماره مطلب:
3711

خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است

خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X