امام خمینی (ره): خطای اصلی یزید کشتن امام حسین (ع) نبود

شماره مطلب:
3716

امام خمینی (ره): خطای اصلی یزید کشتن امام حسین (ع) نبود

امام خمینی (ره): خطای اصلی یزید کشتن امام حسین (ع) نبود
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X