اسرائیل شکستنی است

شماره مطلب:
2991
دوشنبه 1400/07/12 10:28

اسرائیل شکستنی است

دومین بخش از بازخوانی پرونده‌ی «فلسطین»، به رژیم صهیونیستی و مسیر تصرف خاک مسلمین می‌پردازد. در این مسیر، به قوم بنی اسرائیل و عقاید و احکام فرقه‌های یهودیت پرداخته می‌شود. فصل دوم و سوم کتاب، اختصاص به «صهیونیسم» و «اسرائیل» دارد و ماهیت و ویژگی‌های این رژیم غاصب را شرح داده و اشاراتی به جنگ‌های اعراب و اسرائیل، طرح‌های صلح خاورمیانه و رهبران اشغالگر این سرزمین دارد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X