استخاره صفحه 363

صفحه 363
صفحه 364
صفحه
سوره :
فرقان (25)
آیه
33
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است اما زحمت زیاد دارد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج
خوب است ولی خیلی سختی خواهید کشید و دچار زحمت خواهید شد اگر طاقتش را دارید انجام دهید.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.
X