اسارت و آزادگان در جراید

شماره مطلب:
2957
دوشنبه 1400/02/27 09:49

اسارت و آزادگان در جراید

دومین مجلد از مجموعه‌ی «فرهنگ‌نامه‌ی اسارت» که توسط مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی و با همت مسعود ده‌نمکی به انتشار درآمد، دربرگیرنده‌ی فهرست مطالب مندرج در جراید کثیرالإنتشار بر حسب ردیف و تاریخ و ذکر منبع است تا از این طریق پژوهش‌گران را در دسترسی به متون و اسناد منتشره درباره‌ی آزادگان جنگ تحمیلی یاری رساند. هم‌چنین در این مجموعه، بخشی از گفته‌های مسئولین کشور درباره‌ی آزادگان گرانقدر به نقل از نشریات آمده است.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X