آیت الله مجتهدی تهرانی: کسی که یک نماز واجبش را نخواند

شماره مطلب:
3748
دوشنبه 1402/06/20 09:01

آیت الله مجتهدی تهرانی: کسی که یک نماز واجبش را نخواند

آیت الله مجتهدی تهرانی: کسی که یک نماز واجبش را نخواند
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X