آیت الله مجتهدی تهرانی: کسی که تواضع کند خدا بالایش میبرد

شماره مطلب:
3732
چهارشنبه 1402/06/15 02:32

آیت الله مجتهدی تهرانی: کسی که تواضع کند خدا بالایش میبرد

آیت الله مجتهدی تهرانی: کسی که تواضع کند خدا بالایش میبرد
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X