آیت الله مجتهدی تهرانی: عفت آدم فقیر،زینت اوست

شماره مطلب:
3735
چهارشنبه 1402/06/15 02:32

آیت الله مجتهدی تهرانی: عفت آدم فقیر،زینت اوست

آیت الله مجتهدی تهرانی: عفت آدم فقیر، زینت اوست
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X