آیت الله مجتهدی تهرانی: اعلم را پیدا کنید تا اسلام در این مملکت پیاده شود.

شماره مطلب:
3734
چهارشنبه 1402/06/15 02:32

آیت الله مجتهدی تهرانی: اعلم را پیدا کنید تا اسلام در این مملکت پیاده شود.

آیت الله مجتهدی تهرانی: اعلم را پیدا کنید تا اسلام در این مملکت پیاده شود.
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X