آیت الله مجتبی تهرانی (ره): قصد عمل نیک، عمل نیک است.

شماره مطلب:
3758
دوشنبه 1402/06/20 08:27

آیت الله مجتبی تهرانی (ره): قصد عمل نیک، عمل نیک است.

آیت الله مجتبی تهرانی (ره): قصد عمل نیک، عمل نیک است.
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X