آیت الله مجتبی تهرانی: خداوند میفرماید آیا سائلی هست تا عطا کنم

شماره مطلب:
3736
چهارشنبه 1402/06/15 02:32

آیت الله مجتبی تهرانی: خداوند میفرماید آیا سائلی هست تا عطا کنم

آیت الله مجتبی تهرانی: خداوند میفرماید آیا سائلی هست تا عطا کنم
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X