آیت الله جوادی آملی: جهنم و بهشت از بندکفشتان به شما نزدیکتر است.

شماره مطلب:
3756
دوشنبه 1402/06/20 08:27

آیت الله جوادی آملی: جهنم و بهشت از بندکفشتان به شما نزدیکتر است.

آیت الله جوادی آملی: جهنم و بهشت از بندکفشتان به شما نزدیکتر است.
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X