«تک آخر»؛ یادداشت‌های سردار «شهید غلامرضا صالحی»

شماره مطلب:
2929
دوشنبه 1400/02/27 10:24

«تک آخر»؛ یادداشت‌های سردار «شهید غلامرضا صالحی»

کتاب «تک آخر»، مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های «شهید غلامرضا صالحی» است. یادگار ارزنده‌ای برای اهالی امروز و هر روز که برآمده از دفترچه‌ی کوچکی است که همواره برای نگارش خاطرات همراه آن ابرمرد بود. عبارت این دفترچه، شهادت بر حضور مردی می‌دهد که از چشم ابوذر به عالم می‌نگریست. کتابْ دربرگیرنده‌ی قسمت‌هایی از پنج دفترچه‌ی یادداشت آن شهید است و این 208 خاطره‌نگاری ارزنده، تنها بخشی از نگاه آفتابی آن شهید گران‌قدر بوده که به انتشار درآمده است.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X