بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram Telegram


ترتیل قرآن با قرائت استاد شاطری به تفکیک 114 سوره
شماره سوره

نام سوره

جزء پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 الفَاتِحَة 1 342 0:00:58
2 البَقَرة (آیه 83 - 1) 1 6.215 0:26:30
2 البَقَرة (آیه 162 - 84) 2 و 1 6.683 0:28:30
2 البَقَرة (آیه 230 - 163) 2 6.607 0:28:10
2 البَقَرة (آیه 286 - 231) 3 و 2 7.261 0:30:58
3 آل عِمران (آیه 51 - 1) 3 3.773 0:16:05
3 آل عِمران (آیه 111 - 52) 3و4 4.357 0:18:34
3 آل عِمران (آیه 155 - 112) 4 3.620 0:15:25
3 آل عِمران (آیه 200 - 156) 4 4.143 0:17:39
4 النِساء (آیه 36 - 1) 5 و 4 4.278 0:18:14
4 النِساء (آیه 84 - 37) 5 4.206 0:17:56
4 النِساء (آیه 128 - 85) 6 و 5 4.214 0:17:57
4 النِساء (آیه 176 - 129) 6 4.036 0:17:12
5 المَائِده (آیه 22 - 1) 6 2.940 0:12:31
5 المَائِده (آیه 63 - 23) 6 4.368 0:18:37
5 المَائِده (آیه 92 - 64) 7 و 6 2.383 0:10:09
5 المَائِده (آیه 120 - 93) 7 2.898 0:12:20
6 الأنعام (آیه 44 - 1) 7 3.210 0:13:41
6 الأنعام (آیه 88 - 45) 7 3.183 0:13:34
6 الأنعام (آیه 128 - 89) 8 و 7 3.414 0:14:33
6 الأنعام (آیه 165 - 129) 8 5.271 0:14:58
7 الأعراف (آیه 49 - 1) 8 3.998 0:17:03
7 الأعراف (آیه 95 - 50) 9 و 8 3.651 0:15:33
7 الأعراف (آیه 151 - 96) 9 3.595 0:15:19
7 الأعراف (آیه 206 - 152) 9 4.330 0:18:27
8 الأنفال(آیه 59 - 1) 9 و 10 4.279 0:18:14
8 الأنفال(آیه 75 - 60) 10 1.414 0:06:01
9 التّوبه (آیه 42 - 1) 10 3.924 0:16:43
9 التّوبه (آیه 88 - 43) 10 و 11 3.906 0:16:39
9 التّوبه (آیه 129 - 89) 11 3.838 0:16:21
10 یونس (آیه 45 - 1) 11 4.391 0:18:43
10 یونس (آیه 109 - 46) 11 4.468 0:19:02
11 هود (آیه 54 - 1) 12 و 11 4.429 0:18:53
11 هود (آیه 123 - 55) 12 4.819 0:20:32
12 یوسف (آیه 54 - 1) 12 و 13 4.286 0:18:16
12 یوسف (آیه 111 - 55) 13 4.411 0:18:48
13 الرّعد 13 5.815 0:16:32
14 إبراهیم 13 6.060 0:17:14
15 الحجر 14 5.316 0:15:07
16 النّحل 14 6.233 0:35:27
17 الإسراء 15 4.959 0:28:12
18 الکهف 16 و 15 5.197 0:29:32
19 مریم 16 4.243 0:18:05
20 طه 16 6.161 0:26:16
21 الأنبیاء 17 5.491 0:23:25
22 الحجّ 17 6.101 0:26:01
23 المؤمنون 18 4.926 0:21:00
24 النّور 18 6.281 0:26:47
25 الفرقان 19 و 18 3.746 0:15:58
26 الشّعراء 19 5.008 0:21:21
27 النّمل 20 و 19 5.134 0:21:54
28 القصص 20 5.251 0:29:52
29 العنکبوت 21 و 20 4.606 0:19:38
30 الرّوم 21 3.611 0:15:24
صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4

برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

  
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved