شهید آوینی

مولودی های میلاد حضرت علی (علیه السلام)

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مرغ دل ما چه خوش هوایی دارد (سرود،سال 94،جدید)  1,093 0:02:53
2 وجه الله علی یا حیدر (سرود،سال 94،جدید)  3,413 0:09:29
3 دنیا شنود پیام ما را (مدیحه سرایی،سال 94،جدید)  8,836 0:24:54
4 من کیستم غلام تو یا مرتضی علی (سرود،سال 94،جدید)  3,806 0:10:36
5 حیدر مولانا علی (سرود،سال 94،جدید)  3,281 0:09:06
6