شهید آوینی

 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
«دانلود دروس خارج اصول 2»
استاد جواد تبریزی

درس اوامر ، درس اجتماع امر و نهي
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1 جلسه 1 17,968 01:16:20
2 جلسه 2 17,615 01:14:50
3 جلسه 3 16,391 01:09:36
4 جلسه 4 19,549 01:23:05
5 جلسه 5 19,904 01:24:35
6 جلسه 6 18,939 01:20:29
7 جلسه 7 20,937 01:29:00
8 جلسه 8 20,939 01:29:01
9 جلسه 9 20,981 01:29:11
10 جلسه 10 20,924 01:28:57
11 جلسه 11 19,454 01:22:40
12 جلسه 12 18,579 01:18:57
13 جلسه 13 19,880 01:24:29
14 جلسه 14 20,581 01:27:29
15 جلسه 15 14,008 00:59:26
16 جلسه 16 21,315 01:30:37
17 جلسه 17 21,028 01:29:23
18 جلسه 18 18,897 01:20:18
19 جلسه 19 17,945 01:16:14
20 جلسه 20 21,068 01:29:34
21 جلسه 21 20,747 01:28:11
22 جلسه 22 21,130 01:29:50
23 جلسه 23 18,695 01:19:26
24 جلسه 24 20,450 01:26:55
25 جلسه 25 19,572 01:23:11
26 جلسه 26 18,953 01:20:32
27 جلسه 27 17,039 01:12:22
28 جلسه 28 20,238 01:26:01
29 جلسه 29 14,846 01:03:01
30 جلسه 30 20,856 01:28:39
31 جلسه 31 21,013 01:29:20
32 جلسه 32 19,026 01:20:51
33 جلسه 33 19,749 01:23:56
34 جلسه 34 19,568 01:23:10
35 جلسه 35 20,468 01:27:00
36 جلسه 36 20,805 01:28:26
37 جلسه 37 20,130 01:25:34
38 جلسه 38 16,621 01:10:35
39 جلسه 39 19,142 01:21:20
40 جلسه 40 19,975 01:24:54
41 جلسه 41 20,236 01:26:01
42 جلسه 42 20,435 01:26:51
43 جلسه 43 20,384 01:26:38
44 جلسه 44 20,466 01:27:00
45 جلسه 45 20,168 01:25:43
46 جلسه 46 18,308 01:17:47
47 جلسه 47 18,065 01:16:45
48 جلسه 48 18,636 01:19:11
49 جلسه 49 19,402 01:22:27
50 جلسه 50 21,567 01:31:41
51 جلسه 51 20,756 01:28:14
52 جلسه 52 20,363 01:26:33
53 جلسه 53 19,318 01:22:06
54 جلسه 54 12,628 00:53:33
55 جلسه 55 15,025 01:03:47
56 جلسه 56 13,014 00:55:12
57 جلسه 57 17,724 01:15:17
58 جلسه 58 21,691 01:32:13
59 جلسه 59 20,448 01:26:55
60 جلسه 60 11,389 00:48:16
61 جلسه 61 10,948 00:46:23
62 جلسه 62 9,851 00:41:42
63 جلسه 63 11,303 00:47:54
64 جلسه 64 12,525 00:53:07
65 جلسه 65 9,256 00:39:10
66 جلسه 66 9,720 00:41:09
67 جلسه 67 11,425 00:48:25
68 جلسه 68 12,096 00:51:17
69 جلسه 69 9,691 00:41:01
70 جلسه 70 10,903 00:46:11
فایل مخصوص: kharej-osool2.ef2


برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

... توضیحات بیشتر ...


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo