بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 

فهرست تفصیلی جلد دوم تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی

سوره بقره

پيشگفتار سوره

سنام قرآن در نگاه برگزيدن بشر

نامها و اوصاف سوره

تعداد آيات

غرر آيات

خطوط كلى معارف سوره

هدف سوره

فضيلت فراگيرى و تلاوت

فضاى نزول

زمان و مكان نزول

تفاوت فضاى نزول سور مكى و مدنى

فضاى نزول سوره بقره

دورنمايى از موقعيت فرهنگى و اجتماعى مدينه

موقعيت اجتماعى و فرهنگى مدينه پس از هجرت

شرايط سياسى و نظامى مدينه در زمان نزول سوره

نگاهى به اوضاع اقتصادى

تاثير متقابل فضاى نزول و معارف سوره

آیه 1 - الم

گزيده تفسير

تفسير

ويژگيهاى حروف مقطعه

آراى مفسران

راى يكم

راى دوم

راى سوم

راى چهارم

راى پنجم

راى ششم

راى هفتم

راى هشتم

راى نهم

راى دهم

راى يازدهم

راى دوازدهم

راى سيزدهم

راى چهاردهم

راى پانزدهم

راى شانزدهم

راى هفدهم

راى هجدهم

راى نوزدهم

راى بيستم

لطايف و اشارات

1- اشتراك سوره ها در عدد حروف مقطعه

2- راه حل دو معضل

3- سخنان ابن عربى درباره حروف مقطعه

4- راى ابن عربى درباره يس و ص

بحث روايى

آیه 2 - ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین

گزيده تفسير

تفسير

قرآن كريم ، كتاب يگانه و مهمين

معناى نفى ريب از قرآن

ريب بيمار دلان درباره قرآن و قيامت

ريب كافران و منافقان در دعوى و دعوت قرآن

سر اختصاص هدايت قرآن به پارسايان

لطايف و اشارات

1- مراتب قرآن ، مظاهر شئون حق

2- طهارت دل ، راه نيل به مراحل برتر قرآن

3- بهره هاى راهيان كوى معرفت قرآن

4- اسم اشاره دور، براى تعظيم قرآن و خداوند

5- قرآن كريم هم هدايت است هم هادى

6- پناهگاه محكم راهيان راه قرآن

7- تنافى نزاهت از ريب با تحريف

بحث روايى

آیه 3- الذین يومنون بالغيب و يقيمون الصلوه و مما رزقنهم ينفقون

گزيده تفسير

تفسير

سه احتمال در كلمه بالغيب سه احتمال است

پاسخ به سه اشكال بر احتمال سوم

اقامه نماز، عامل اقامه دين

نقش انفاق در بهره مندى از هدايت قرآن

لطايف و اشارات

1- غيب مطلق و نسبى

2- معيار شناخت غيب و شهادت

3- اختلاف منكران غيب

4- رابطه عقيده ، اخلاق و عمل

5- انفاق عامل پيوند عبد با خدا

6- مدار بهره مندى از هدايت قرآن است ، اوصاف خاصى براى آنان ذكر

7- پندارى نادرست در معناى انفاق

8- وجه ترتب انفاق بر اقامه نماز

9- كراهت منافقان از نماز كه از اركان تحقق تقوا و از اوصاف پرهيزكاران

بحث روايى

آیه 4 - والذين يومنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك و بالاخره هم يوقنون

گزيده تفسير

تفسير

تجلى قرآن

گستره (ما انزل اليك)

رابطه ايمان به قرآن با ايمان به ساير كتب آسمانى

رابطه ايمان به وحى با ايمان به رسالت

ايمان اجمالى و تفصيلى به وحى و رسالت

معاد باورى پرهيزكاران

راز انكار قيامت

مراتب يقين و ايمان اهل آخرت

2- صفات ثبوتى و سلبى مومنان به وحى

3- مقصد متوسط و نهايى نزول وحى

4- يقين به آخرت بر اثر مشاهده ملكوت

5- زنگار گناه مانع تاثير علم به قيامت

بحث روايى

آیه 5 - اولئك علی هدى من ربهم و اولئك هم المفلحون

گزيده تفسير

تفسير

رستگارى پرواپيشگان

بحث روايى

آیه 6 - ان الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم يومنون

گزيده تفسير

تفسير

اهميت انذار در تبليغ و هدايت

راز وعظ ناپذيرى كافران

لطايف و اشارات

1- شرط دشوار انذار

2- راه ايمان براى كافران گشوده است

3- مراد از الذين كفروا و الذين امنوا در قرآن

4- دو عامل حق پذيرى

بحث روايى

آیه 7 - ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصرهم غشوه و لهم عذاب عظيم

گزيده تفسير

تفسير

تعبيرهاى گوناگون از هدايت ناپذيرى كافران

قلب روحانى و سمع و بصر درونى

كافران محفوف به دو حجابند

راز بسته شدن دلهاى كافران

لطايف و اشارات

1- تهاجم همه جانبه شيطان

2- گوناگونى مدركات و ابزارهاى ادراكى انسان

3- مراتب مختوم شدن دل

4- حرمان قلب واژگون ، از بركات آسمانى

5- كافران و موانع سير در آيات آفاقى و انفسى

6- نفرين موساى كليم درباره فرعون

7- حجاب كافران ، مانع شهود عذاب نيست

بحث روايى

آیه 8 -و من الناس من يقول امنا بالله و باليوم الاخر و ما هم بمومنين

گزيده تفسير

تفسير

منافقان از كافران بدترند

افشاى منافقان

لطايف و اشارات

1- لطايف تعبيرى قرآن در افشاى منافقان

2- اضلال كيفرى قرآن نسبت به منافقان

3- مبناى تقسيم انسانها به مومن ، كافر و منافق

4- نفى قطعى ايمان از منافقان

5- چرا منافقان از كافران بدترند؟

بحث روايى

آیه 9 - يخادعون الله والذين امنوا و ما يخدعون الا انفسهم و ما يشعرون

گزيده تفسير

تفسير

خود فريبى منافقان

خود فريبى ناخودآگاه

لطايف و اشارات

1 - پرده ستبر مكر، حجاب جان منافقان

2- خودگرايى و خود فروشى منافقان

3- راه پيروزى در جنگ عقل و نفس

4- خطر نيرنگ با مومنان

5- نيرنگ منافقان با كافران

بحث روايى

آیه 10- فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون

گزيده تفسير

تفسير

منافقان بيمار دل

سنت الهى در كيفر بيماردلان

راز اسناد افزايش مرض به خدا

لطايف و اشارات

آیه 11 و 12- واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون # الا انهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون

گزيده تفسير

تفسير

كذب خبرى و مخبرى منافقان

لطايف و اشارات

1- حرمان منافقان از عقل نظرى و عملى سليم

2- حالات منافقان

آیه 13 - واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم السفهاء و لكن لا يعلمون

گزيده تفسير

تفسير

سفاهت منافقان

لطايف و اشارات

1- تسارت عقل نظرى و عملى منافقان

2- شاخصه عقل عملى سليم

3- منطق مشترك كافران و منافقان

آیه 14- و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا و اذا خلوا الى شيطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون

آیه 15- الله يستهزى بهم و يمدهم فى طغيانهم يعمهون

گزيده تفسير

تفسير

اطلاق حقيقى شيطان بر كافران و منافقان

مراتب استهزاى منافقان

فرق استهزاى منافقان با استهزاى الهى

ظهور اضلال كيفرى به دست ماموران قهر

لطايف و اشارات

1- انسان ، نوع متوسط است ، نه نوع اخير

2- ره آورد سير آدمى در مسير درجات يا دركات

3- كافران و منافقان در گرداب تباهى و سركشى

4- كيفرهاى منافقان سركش

بحث روايى

آیه 16 - اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين

گزيده تفسير

تفسير

عرصه حيات انسان ، ميدان تجارت است

تجارت پرسود و تبادل زيانبار

لطايف و اشارات

1- وجه اشتراك و افتراق تجارت بشرى و الهى

2- عينيت فروشنده و كالا در معامله با شيطان

3- ره آورد تجارت با خدا

4- صرف مال و جان در جهاد مقدس

5- نمونه اى از فروش جان و خريد رضوان

6- معبد، بازار تجارت با خدا

7- سرمايه اى علمى انسان

8- معناى فروش هدايت و خريد ضلالت

9- معناى عدم اهتداى منافقان

بحث روايى

آیه 17- مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم فى ظلمات لايبصرون

آیه 18- صم بكم عمى فهم لا يرجعون

گزيده تفسير

تفسير

زندگى بى فروغ منافقان

تمثيل جريانى ديگر در قرآن

حرمان منافقان از نور هدايت تكوينى

عاقبت نور حق و نار نفاق

تاريكى و كورى اهل نفاق

راه بى بازگشت كفر و نفاق

منافقان ، بدترين جنبندگان روى زمين

لطايف و اشارات

1- نقش تمثيل در شناخت

2- تمثيلهاى قرآنى درباره اعمال كافران و منافقان

3-تمثيل قرآن در دو نگرش

4- كيفر سنگين منافقان

5- خلود كافران و منافقان در آتش

6- صاحبان دستها و چشمها

بحث روايى

آیه 19- او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد و برق يجعلون اصابعهم فى اذانهم من الصواعق حذرالموت والله محيط باكافرين

آیه 20- يكاد البرق يخطف ابصرهم كلما اضاء لهم مشوا فيه و اذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصرهم ان الله على كل شىء قدير

گزيده تفسير

تفسير

زندگى پرهراس منافقان

رفتار منافقان در برابر خطر

احاطه قهرى خداوند بر كافران و منافقان

لطايف و اشارات

1- آب و آتش در مثلهاى قرآنى

2- سر تفاوت تعبير در كلما و اذا

3- راز احاطه قهرآميزى الهى بر منافقان

4- سر دوام نفاق در منافقان

5- گروههاى سه گانه در آيات آغازين سوره

6- نمودار سفاهت منافقان

7- سفاهت منافقان در چهره مثل

8- سر گسترش بحث درباره منافقان

بحث روايى

آیه 21- يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

گزيده تفسير

تفسير

نداهاى الهى

عبادت و شكوفايى حقيقت انسان

برهان بر ضرورت عبادت

تمسك به سنت نياكان

تقوا هدف خلقت يا عبادت ؟

تعليل به امر ارتكازى

تقوا، هدف متوسط

لطايف و اشارات

1- نداهاى الهى در قرآن كريم

2- امر به سبب و مسبب

3- استدلال بر ضرورت عبادت

4- استمرار عبوديت بر اثر دوام ربوبيت

5- امتناع بالاختيار منافقانى با اختيار ندارد.

6- اطلاق خالق بر خدا

7- آيات آفاقى و انفسى

8- عليت اعدادى گذشتگان نسبت به آيندگان

بحث روايى

آیه 22- الذى جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون

گزيده تفسير

تفسير

درجات نعمتها و متنعمان

توحيد ربوبى

آفت زدايى از توحيد عبادى

فطرت توحيدى

لطايف و اشارات

1- عبادت خالص و تقوا

2- خلوص در توحيد

بحث روايى

آیه 23- و ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين

گزيده تفسير

تفسير

نزاهت قرآن از ريب

عبد محض خدا

تحدى و اعجاز قرآن

مرجع ضمير در مثله

ياور يا گواه ؟

لطايف و اشارات

1- انغمار مخالفان قرآن در ريب

2- راه تقوى علمى

3- ارائه راه تمثال

4- گستره تحدى

5- جهان شمولى اعجاز

6- اثبات دعوى و دعوت پيامبر با اعجاز

7- محور ريب مخالفان

8- ادعاى هماردى با قرآن و داعيه ربوبيت

9- گونه هاى متفاوت هماوردى با اعجاز

بحث روايى

آیه 24- فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين

گزيده تفسير

تفسير

قرآن و رسالت انذار

ماده سوختنى و آتش گيره دوزخ

جهنم هم اكنون موجود است

عذاب مومنان فاسق

لطايف و اشارات

1- تفاوت آتش ملكى و ملكوتى

2- مبدا فاعلى و قابلى و علل اعدادى آتش محسوس

3- آتش زنه و آتش گيره در سوخت و سوز كافران

4- مراد از وقود در قرآن

5- سر تقديم ناس بر حجاره

6- دعوت به ايمان و امتثال خائفانه

7- جايگاه منسوجات عنكبوتى مسيلمه

بحث روايى

آیه 25- و بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجرى من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل واتوا به متشبها و لهم فيها ازواج مطهره و هم خالدون

گزيده تفسير

تفسير

انذار و تبشير در قرآن

حسن فعلى و حسن فاعلى

صالحان و مالكيت بهشت

تجسم اعمال صالحان در بهشت

همسران پاكيزه

خلود در بهشت و دوزخ

لطايف و اشارات

1- اتحاد انسان با عقيده ، خلق و عمل

2- اصول دين و انذار و تبشير در آيات 21 - 25

3- برترين بشارت بهشت

4- گونه هاى متفاوت تبيين معاد

5- مخلوق بودن بهشت و دوزخ

6- سر تبعيد ويژه درباره نهرهاى بهشتى

7- دو عامل خرمى بهشت

8- پوشيدگى واحتجاب بهشت

9- مراتب وجودى نعمتها

10- طائفان حريم بهشتيان

11- مراتب گوناگون پاداش مومنان

12- ابعاد پاكيزگى همسران بهشتى

13- سر تصريح به خلود بهشتيان و دوزخيان

14- سخنان ابن عربى درباره بهشت و نعيم آن

بحث روايى

آیه 26- ان الله لا يستحى ان يضرت مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا و ما يضل به الا الفاسقين

گزيده تفسير

تفسير

شيوه تمثيل در قرآن

مومنان و كافران در برابر مثلهاى قرآن

هدايت و اظلال الهى

اضلال كيفرى فاسقان

لطايف و اشارات

1- حيا از اوصاف كمالى است

2- معناى عدم استيحاى خداوند

3- تعريف به مثل

4- تقسيم مثل به فريضه و نافله

5 - تفاوت جوهرى تمثيل و تشبيه

6- تناسب با آيات تحدى و نفى ريب

7- سكوت فروتنانه و مودبانه مومنان

8- برداشت نارواى جبر از آيه محل بحث

9- اضلال كيفرى نشانه اختيار

10- سر تقديم لفظى اضلال بر هدايت

11- فسق اعتقادى و عملى در قرآن

بحث روايى

آیه 27- الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امرالله به ان يوصل و يفسدون فى الارض اولئك هم الخاسرون

گزيده تفسير

تفسير

عهدهاى خدا و انسان

عظمت عهد الهى

دوگونه نقض عهد

اثر نقض عهد الهى

قرآن كريم و نقض آن

گسستن پيوندهاى الهى

افساد فاسدان در زمين

سرمايه باختگان

لطايف و اشارات

1- نعمتهاى الهى عهد الله است

2- تحليل تفسيرى نقض عهد

3- صور گوناگون حفظ و نقض عهد

4- اهميت حفظ عهد الهى

5- آثار مشئوم ملكه نفسانى فسق

6- اثر رسوب فسق و عصيان در جان

7- دركات افساد در زمين

8- خودكامگى صناديد شرك جاهلى

بحث روايى

آیه 28- كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحيكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون

گزيده تفسير

تفسير

مخاطبان آيه

پديده حيات و اثبات مبداء

اثبات مبدا از راه پديده مرگ

حيات برزخى و قيامتى انسان

بازگشت انسان به سوى خدا

لطايف و اشارات

1- اصول سه گانه دين در آيه مورد بحث

2- عناصر بين و مبين در آيه

3- سر تغيير عبارت در (الى ترجعون )

4- معناى بازگشت به سوى خدا

بحث روايى

آیه 29- هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسویهن سبع سماوات و هو بكل شىء عليم

گزيده تفسير

تفسير

انسان و تسخير مخلوقات

آسمانها و زمينهاى هفت گانه

علم فراگير خداوند

لطايف و اشارات

1- تناسب آيات

2- تقسيم اسماى خداوند

3- بهره ورى از نعمتها هدف فعل خداست

4- برداشت حكم فقهى از آيه

5- تسخير متقابل انسانها

6- سنجش انسان با آسمان و زمين

بحث روايى

پاورقیها

 

 
   
 

 

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved