شهید آوینی
نتیجه استخاره:   حتما انجام بده
نتیجه کلی:   بسیار خوب است و از انجام آن استفاده ی زیادی خواهید برد .
نتیجه ازدواج:   در این ازدواج خیر و برکت وجود دارد و با انجام آن ان شاءالله عاقبت بخیر و خوشبخت خواهید بود."    
نتیجه معامله:   در این معامله منفعت زیادی خواهید برد با حفظ موازین شرعی معامله را انجام دهید تا در دنیا و آخرت سعادت مند شوید.    
سوره:  
2
بقره
آیه:   25
صفحه:  
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  


  >>> پاسخ مراجع درباره استخاره‌های اینترنتی + نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینی
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved